Каталог

Название Применение Артикул Фасовка Руководство
Триптозний агар
TRYPTOSE AGAR
Для вирощування Brucella spp та інших вимогливих мікроорганізмів40565
40565250
405651
20569
500g
250g
34g
10pcs
Триптофановий бульйон
TRYPTOFAN BROTH
Для субкультивування коліформних , диференціювання і індолу тестування в бактеріологічній експертизі води42135
42135250
421351
-
500g
250g
17g
7ml
Трицукорзалізовмісний агар
T.S.I. AGAR
Для диференціації, заснованої на здатності enterics знизити рівень вмісту сірки і ферментувати вуглеводи40905
40905250
409051
30901
500g
250g
66g
7ml
скачать
Уреазний агар за Крістенсеном
CHRISTENSEN UREA AGAR
Для визначення продуктів уреази у протеїв40595
40595250
405951
-
500g
250g
25g
7ml
Цетримідний агар
PSEUDOMONAS (CETRIMIDE) AGAR
Для виділення та диференціації Pseudomonas aeruginosa з різних матеріалів41425
41425250
414251
20509
-
500g
250g
48g
10pcs
7ml
Цитратний агар Сіммонса
SIMMONS CITRATE AGAR
Для диференціації грам негативних бактерій на основі використання цитрату40845
40845250
408451
20849
30841
500g
250g
25g
10pcs
7ml
скачать
Шадлера K агар (Кров барана 5%)
SCHAEDLER K AGAR (SHEEP BLOOD 5%)
Для виділення і культивування вибагливих грамнегативних анаеробних мікроорганізмів23239s10pcs
Школоладний агар з бацитрацином
CHOCOLATE BACITRACIN AGAR
Для ізоляції видів Haemophilus2442910pcs
Шоколадний агар
CHOCOLATE AGAR
Для виділення Neisseria gonororhoeae2283910pcsскачать